Kommunikation som inkluderar Kommunikation som når målgruppen Kommunikation som gör skillnad

Kommunikation som inkluderar - oavsett

Att vara inkluderande i sin kommunikation handlar om att framställa människor med respekt, värdighet och på lika villkor. Det handlar också om att kunna kommunicera med alla människor. En förutsättning för det är att kommunikationen tar hänsyn till och anpassas efter den tänkta målgruppen. 
Det säkerställer vi på Pondus. Faktum är – det är det som är våran grej!

Nyheter

B2B säljare med kundansvar

Vi söker en skicklig företagssäljare med förmåga att sälja in våra tjänster samt skapa långsiktiga och professionella kundrelationer. Det gör du framför allt genom att kontakta företag och organisationer med telefonen som ditt främsta verktyg. Som kundansvarig är du kundens löpande kontakt och det är du som säkerställer att beställaren får den leverans som denne har efterfrågat.

Utbildning Inkluderande kommunikation

Nya utbildningstillfällen med start 12 september 2024. Under hösten kommer två nya tillfällen av kursen Inkluderande kommunikation. Anmäl dig snarast för att vara säker på att få en plats. Vi tar inte in fler än tolv deltagare per tillfälle för at kunna hålla högsta möjliga kvalitet.

Våra kunder

Bland våra kunder återfinns bland annat Region Västerbotten, Region Västerbotten Turism, Roslagsvatten, Länsstyrelsen Gotland, Riksförbundet FUB, Länsstyrelsen Jämtland, Hässleholm miljö, Axlagården och Stenbecks Stiftelse, för att nämna några.

Några exempel på arbeten vi har gjort för våra kunder