Utbildning

Vi genomför såväl färdiga som uppdragsspecifika utbildningar inom vårt specialområde inkluderande kommunikation och ledarskap. Utbildningarna genomförs framför allt digitalt, men vid skräddarsydda utbildningar för en speciell organisation eller företag är vi oftast på plats i verksamheten. 

Alla vi som arbetar på Pondus har egen praktisk erfarenhet av det vi utbildar i. Det gör att vi på ett enkelt och självklart sätt kan varva teori och praktik samtidigt som vi har en stor verktygslåda fylld med konkreta exempel från verkligheten – både bra och mindre bra sådana. 

Inkluderande kommunikation

För att nå fram med ditt budskap måste du anpassa det efter mottagaren. Det är en förutsättning för att du ska nå framgång vare sig du har en privat mejlkonversation eller skriver formellt i tjänsten. Detta kan vara nog så svårt, än mer utmanande är det när du ska kommunicera med eller till personer som inte har svenska som förstaspråk eller som har någon form av funktionsnedsättning.

Kursen Inkluderande kommunikation 1 består av teori varvat med praktiska övningar. Till skillnad från många andra kurser inom området går vi även in på varför och de olika målgruppernas förutsättningar. Bland annat går vi igenom olika typer av funktionsnedsättning och vad dessa innebär i praktiken. Kursen lämpar sig för dig som arbetar inom exempelvis vård, skola och omsorg eller som på annat sätt har kontakt med människor där det krävs goda språkliga färdigheter utifrån mottagarens perspektiv.  

Innehåll
•  Vad är inkluderande kommunikation?
•  Vad säger språklagen?
•  Vem ska inkluderas?
•  Klarspråk i teorin – vad innebär det?
•  Målgruppsanpassning – för vem skriver du?
•  Klarspråk i praktiken!

Våra tre kursledare är språkvetare/kommunikatör, senior pedagog med kompetens inom funktionsnedsättning samt industridesigner/formgivare.

Datum: 8 april 2024 alt. 16 maj, 2024
Tid: 13:00 – 17:00
Pris: 3 500 kr exklusive moms
Plats: Kursen hålls digitalt

Sista anmälningsdag är en (1) vecka före utsatt kurstillfälle. 

Kundorienterat ledarskap

Grunden i det kundorienterade ledarskapet är densamma som grunden i all kommunikation – det vill säga att förstå målgruppen.  Därefter handlar det om att bygga en kundorienterad organisation, dvs en organisation som tar sin utgångspunkt i användarens behov och önskemål. Kursen bygger på metoden ”learning by doing”, vilket är en aktivitetspedagogik där teori, reflexion, val och handling hänger ihop.  

Lärande handlar inte bara om att samla på sig information och/eller att träna in nya beteenden. Lärande handlar också om att förstå varför. Om att komma till insikt. Det är just en sådan insikt vi använder oss av i vår upplevelsebaserade chefsutbildning – och vi kan lova dig något helt annat än vad du är van vid. Vårt mål med utbildningen är att ge dig en aha-upplevelse som påverkar dig i flera dimensioner och som du har nytta av genom hela ditt yrkesverksamma liv.

Som kursdeltagare får du endast veta samlingsplats och tidsangivelse för utbildningen (någonstans i centrala Stockholm) och därefter ger vi oss ut i det okända. Kursinnehållet presenteras efter hand under våra dagar tillsammans. 

Efter utbildningen har du en helt annan förståelse för den du möter och därmed också hur du ska bygga din organisation så att den passar och utgår från den som den är till för. Du kommer att ha med dig upplevelser som har utmanat invanda föreställningar och förutfattade meningar och du kommer inte bara att ha bättre förståelse för människor du möter i ditt dagliga arbete – utan också för dig själv. Välkommen att följa med på en ledarskapsutbildning utöver det vanliga! 

Kursen vänder sig till ledare i den privata och offentliga tjänstesektorn eller som verkar i föreningslivet och möter människor med olika förutsättningar och funktionsförmågor. 

Innehåll
Kursen är en upplevelsebaserad chefsutbildning varför innehållet presenteras efter hand under våra dagar tillsammans. Inför kursen får kursdeltagarna veta samlingsplats (någonstans i centrala Stockholm) och därefter ger vi oss ut i det okända. 

Kursledare är Christine Rosencrantz och Anders Jonsson. Båda i grunden lärare med lång och gedigen chefserfarenhet från privat och offentlig verksamhet samt från föreningslivet. Christine är dessutom specialpedagog och med kompetens inom organisationspsykologi och Anders välmeriterad handledare och konflikthanterare. 

Datum: 22-23 augusti, 2024
Tid: 10:00 (dag 1) – 16:00 (dag 2)
Pris: 14 500 kr exklusive moms inklusive mat och boende
Plats: Utgår från Stockholm

Sista anmälningsdag är 10 augusti.

____________________________________
Vid för få anmälningar till ett kurstillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in då kursen bygger på ett visst antal deltagare.

Anmälan