Copy och text

Skribenttjänster

Vi skriver bland annat artiklar, pressmeddelanden, texter till hemsidor hållbarhetsrapporter och presentationer. Vi följer självklart Språkrådets riktlinjer för myndighetstexter, alltså klarspråk. Vi lägger stor vikt vid den initiala delen av processen som handlar om att förstå uppdraget och dig som kund. Vi svarar då på frågor som; vad är det du vill förmedla, till vem ska du kommunicera och vad önskar du uppnå? 

Copywriting

För att nå fram med ditt budskap behöver du ha en tydlig bild av vad du vill förmedla liksom du måste förstå vem din mottagare är. Bra copy är därför alltid situationsspecifik. Dock finns en del som är lika universell som nödvändig och det handlar om att dina texter har ett genomtänkt budskap som både är träffande och inkluderande. Vi kan vara behjälpliga med allt från den lilla broschyren till stora kampanjer.

Språkgranskning

För att du ska kunna nå fram med ditt budskap är det viktigt att anpassa texterna till din målgrupp. Beroende på hur mycket hjälp du behöver kan vi bistå med med språkgranskning utifrån tre valbara nivåer.

Nivå 1 Korrekturläsning - Säkerställer att texten är korrekt. Följande kontrolleras: att det inte finns några stavfel eller bortfall av ord att det är korrekt punktsättning att det är konsekvens i skrivandet; så att förkortningar, sifferuttryck el liknande är korrekta och konsekventa i texten att det inte finns några syftningsfel. Feedback direkt i texten: frågor, förslag, kommentarer och tips.

Nivå 2 Textbearbetning - Säkerställer att texten är begriplig, och att den: är anpassad till de tänkta mottagarna fyller sitt syfte passar sitt sammanhang (var den ska publiceras). För att uppnå det här måste man ofta förändra texten. Så som exempelvis att: förändra meningsbyggnaden och dela upp långa meningar i flera meningar – så att texten blir lättare att läsa byta ut ord och förenkla uttryck – så att texten får en annan stil, blir lättare att förstå och passar sitt syfte.

Nivå 3 Form- och språkgranskning - Utöver korrektur och textbearbetning, så innebär denna nivå även att texten: är tydlig och korrekt hänger ihop logiskt. Exempel på ändringar: Ändrar dispositionen, skriver nya rubriker och delar upp texten i flera stycken – så att texten hänger ihop och är lätt att följa med i.