Digital kommunikation och sociala medier

Young woman holding a speech bubble on a blue background

Kampanjer

Kampanjer, oavsett utformning, handlar om att uppnå sitt tänkta syfte och mål. Därför utgår vi alltid från en väl genomtänkt process för att säkerställa att kampanjen får önskad effekt. Precis som i allt vi gör tror vi på att ha en nära dialog med dig som kund då det skapar bäst förutsättningar för att lyckas.

Portrait of cheerful smiling young handsome man holding and looking up at speech bubble with empty space for text on colorful yellow studio background

Sociala medier

Att nå ut i bruset blir allt svårare och därför behöver man ha såväl kompetens som en genomarbetd strategi för att träffa rätt. Utifrån ert uttalade syfte och mål, kan vi hjälpa er att ta fram en innehållsplan för era sociala medier. Vi kan också vara behjälpliga med att löpande ta fram innehåll samt sköta publicering och annonsering.

Cute little child girl with cartoon speech on colorful background. Yellow, pink and blue colors.

Tillgänglighetsanpassning

Har er målgrupp möjlighet att ta del av det du och din organisation kommunicerar? Det finns ett antal faktorer som avgör om alla kan ta till sig information. Det handlar om allt ifrån rubrikformat, textstorlek och typsnitt till färgkontraster och avstavning. Här kan vi vara ett konkret stöd till er i det dagliga arbetet och vi tillgänglighetsanpassar ert material enligt WCAG 2.1 och nivå AA.