Kvinna som sitter på en kant

Nyheter

Inkluderande ledarskap är en upplevelsebaserad chefsutbildning som bygger på den pedagogiska metoden ”learning by doing”. Det är en aktivitetspedagogik där teori, reflexion, val och handling hänger ihop.
Lärande handlar inte, i varje fall inte enbart, om att
samla på sig information och/eller att träna in nya beteenden