Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap är en upplevelsebaserad chefsutbildning som bygger på den pedagogiska metoden ”learning by doing”. Det är en aktivitetspedagogik där teori, reflexion, val och handling

Läs mer »